Camilla Jonassen

Statsautorisert regnskapsfører

Utdannelse Bachelor i økonomi ved Høyskolen i Vestfold. Jobbet i selskapet siden 2014. Har bakgrunn fra annet regnskapskontor. Lang og allsidig erfaring fra bransjen.

Camilla Jonassen
Camilla Jonassen

Flere ansatte

Linda Hauger

Linda Hauger

Regnskapsfører
Kari Horntvedt

Kari Horntvedt

Statsautorisert regnskapsfører
Anita Houtman Furustad

Anita Houtman Furustad

Statsutorisert regnskapsfører/eier
Nils Christian Furustad

Nils Christian Furustad

Statsautorisert regnskapsfører/daglig leder/eier
Terje Rock Rønning

Terje Rock Rønning

Statsautorisert regnskapsfører
Turid Aabjørnsrød

Turid Aabjørnsrød

Statsautorisert regnskapsfører
Eline Jahnsen

Eline Jahnsen

Statsautorisert regnskapsfører