Lønn- og personaltjenester

Vi tilbyr lønnskjøringer og personalarbeid som en integrert tjeneste i forbindelse med regnskapsoppdrag, men også som selvstendige tjenester. 

Vi har kompetanse på lønnssystemene Huldt & Lillevik, Visma eAccounting Payslipp, Tripletex lønnsmodul samt Visma Payroll. Sistnevnte er Visma sitt neste generasjons lønnssystem. Vi har flere autoriserte brukere på Visma Payroll. 

Ønsker du at dine ansatte skal kunne registrere sine egne timer, nettbasert utfylling av reiseregninger og utlegg? Da er Visma Payroll løsningen.

Ønsker du å ta en prat med oss?