Anita Houtman Furustad

Statsutorisert regnskapsfører/eier

Utdannelse tilsvarende Bachelor i revisjon fra Høyskolen i Telemark. Jobbet i selskapet siden 2011. Har bakgrunn fra revisjon fra et stort og et mindre revisjonsselskap. Lang erfaring fra regnskap og revisjonsbransjen.

Anita Houtman Furustad
Anita Houtman Furustad

Flere ansatte

Linda Hauger

Linda Hauger

Regnskapsfører
Camilla Jonassen

Camilla Jonassen

Statsautorisert regnskapsfører
Kari Horntvedt

Kari Horntvedt

Statsautorisert regnskapsfører
Nils Christian Furustad

Nils Christian Furustad

Statsautorisert regnskapsfører/daglig leder/eier
Terje Rock Rønning

Terje Rock Rønning

Statsautorisert regnskapsfører
Turid Aabjørnsrød

Turid Aabjørnsrød

Statsautorisert regnskapsfører
Eline Jahnsen

Eline Jahnsen

Statsautorisert regnskapsfører